นายวิเชียร  ดำริห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

088 3566 842

นายสุทัศน์  ดาวเรืองรัมย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

089 5271 804

นางรัตน์ติภรณ์ ชนะค้า

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

086 2594893

นายมนตรี บำรุงธรรม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

092 5801 891

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722