ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงเรื่อง ประกวดราคจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.65-003 สายทางบ้านหนองการะโก-บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่7 บ้านหนองการะโก กว้าง 9 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000  ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722

www.facebook.com/อบตแคนดง-188705698146938

 

 

Youtube