นางปณยา  สุบินนิมิต

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

084 0388 722

นางนิตยา  โพธิ์ภักดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

081 7907 851

นางประพิศ ยมรัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

061 0287 928

นายวิชัย อบอุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

095 6203 724

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722