ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง เรื่องสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ดินตื้นเขิน กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722