ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำฝายสหกรณ์ กว้าง 360 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 1.5 เมตร (จากเดิม) หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 180,985 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page