ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ด้วยพื้นที่ ๘๕ ตารางกิโลเมตร คลุมพื้นที่บางส่วนของ ๑ ตำบล คือ ตำบลแคนดง นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม ในเบื้องต้นได้ศูนย์ข้อมูลสภาตำบลแคนดงเป็นที่ทำการชั่วคราว ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นครั้งแรก ณ ที่แห่งนี้ ปัจจุบันมีอาคารที่ทำการเป็นของตนเองแล้ว สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๑ ถนนแคนดง-การะโก ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page