ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page