-ว่าง-

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

 

 

 

 


-ว่าง-

ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

 

 

 


-ว่าง-

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

 

-ว่าง-

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายสุชีพ   ศรีรัตน์

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นางสาวสุนิสา อนุภัย

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

 

นายปรีชา บำรุงธรรม

พนักงานขับรถ

นายบญมี ศรีคำ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นายอรุณ เลิศยโส

คนงานทั่วไป

 
 

นางสาวสุลักษนี ชาญกิจวรกุล

คนงานทั่วไป

นางสาวพรรณณิภา มาลัย

คนงานทั่วไป

นางพิมวดี กล้าหาญ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722