-นางราตรี ตระกูลมัยผล-

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

 

 


-ว่าง-

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

 

 

 

 


-ว่าง-

ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  

นายนิคม ลุนโลก

ตำแหน่งเจ้าพนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 


-ว่าง-

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

 

-ว่าง-

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 

นายปรีชา บำรุงธรรม

พนักงานขับรถ

นายบญมี ศรีคำ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นายอรุณ เลิศยโส

คนงานทั่วไป

 
 

นางสาวสุลักษนี ชาญกิจวรกุล

คนงานทั่วไป

นางสาวพรรณณิภา มาลัย

คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page