ว่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


นายชาญณรงค์  โครงกลาง

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางพวงพยอม  อาสินรัมย์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายศราวุฒิ สุขแมน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา


นายอดิศักดิ์ อาสินรัมย์

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นายสันติ นวลวรรณ

ตำแหน่ง คนงาน

นายสิทธิศักดิ์ อุปฮาด

ตำแหน่ง คนงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

กิจกรรม อบต.แคนดง

Youtube