นางนิตยา  โพธิ์ภักดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


นายชาญณรงค์  โครงกลาง

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางพวงพยอม  อาสินรัมย์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายชนะกานต์  ยานรัมย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

นายสมบุรณ์  แสนปัดชา

ตำแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายอรรถพล เย็นสรง

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นายอดิศักดิ์ อาสินรัมย์

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นายเอกชัย เอสาตี

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722

www.facebook.com/อบตแคนดง-188705698146938

 

 

Youtube