ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS )

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page