ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง เรื่อง นโยบายไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่