แผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี

# Title Version Description Size Hits Download
แผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี แผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) 29.87 KB 216 Download Preview
แผนการป้องกันการทุจริตสีปี แผนการป้องกันการทุจริตสีปี (พ.ศ.2561-2564) 42.06 KB 180 Download Preview
แผนการป้องการทุจริตสีปี แผนการป้องการทุจริตสีปี (พ.ศ.2561-2564) 567.81 KB 199 Download Preview

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722

www.facebook.com/อบตแคนดง-188705698146938

 

 

Youtube